Ben jij hoogsensitief?

 • Raak je gestrest als er veel prikkels zijn?
 • Heb je moeite je te ontspannen, terwijl je snakt naar rust?
 • Kan je slecht tegen verandering?
 • Ben je erg sfeergevoelig?
 • Raak je snel overspannen?
 • Kan je feilloos afstemmen op andere mensen?
 • Ben je teveel gericht op anderen en te weinig op jezelf?
 • Heb je moeite om je grenzen te bewaken?
 • Kunnen anderen je makkelijk van je eigen ideeën of gevoel afbrengen?
 • Ben je gevoeliger dan de meeste mensen?
 • Weet je niet goed wie je bent en wat jouw bestemming in dit leven is?
 • Voel je sneller aan of iets klopt of niet?
 • Voel jij eerder dan anderen aan hoe iets zich zal gaan ontwikkelen?
 • Ben je erg gesteld op diepgang en echtheid in je contacten?
 • Heb je een bijzondere band met schoonheid en harmonie?

Hoe meer vragen je met “ja” beantwoordt, hoe duidelijker het is dat je hoogsensitief bent. 

 

Wat is hoogsensitiviteit?

Door een sensitiever zenuwstelsel heb je als hoogsensitief persoon een verhoogde tot extreme gevoeligheid voor externe prikkels en indrukken. Je hebt een fijnzinnig en diepgaand observatievermogen waardoor je dingen sneller en gedetailleerder waarneemt dan de meeste mensen. Zo kun je bijvoorbeeld aanvoelen wat andere mensen nodig hebben en feilloos daarop afstemmen. Daardoor dring je makkelijk door tot de essentie der dingen en kan je van daaruit nieuwe verbanden zien en tot uitdrukking brengen.

Last

Als hoogsensitief persoon ken je vast de sensatie overspoeld te worden door externe prikkels en indrukken. Stress en overbelasting liggen daarom constant op  de loer. Als vanzelf wordt je aandacht naar de buitenwereld en andere mensen toegetrokken, omdat externe prikkels de hele tijd je aandacht vragen.

Pas als de rust om je heen is weergekeerd heb je tijd voor de prikkels van binnen. Door overprikkeling krijg je nauwelijks de gelegenheid om je innerlijk te ontwikkelen en te ontdekken wie je ten diepste bent en zo je bestemming in dit leven te vinden. Zo kan hoogsensitiviteit worden ervaren als een last.

Van last naar kwaliteit

Door te accepteren dat je anders functioneert, je prikkelniveaus beter te bewaken en goed voor jezelf te zorgen, krijg je meer rust en ruimte voor het contact met de prikkels van binnen en daardoor met je werkelijke verlangens. Je kunt gaan ontdekken wie je zelf bent, wat jouw specifieke kwaliteiten zijn en jouw authentieke manier om uitdrukking te geven aan wat er zich ‘in de onderstroom’ bevindt.
Hoogsensitieve personen zijn voorbestemd om meer harmonie, schoonheid, inspiratie en creativiteit in de wereld te brengen, maar dat kan alleen wanneer je dat ook in jezelf tot stand brengt.

Persoonlijk stappenplan

Heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding en aandacht voor jouw specifieke vragen, knelpunten en problemen? Wil je een speciaal voor jou ontwikkeld stappenplan dat je de weg wijst in jouw ontdekkingstocht als hoogsensitief persoon?
Felix Brabander biedt ook persoonlijke coachingssessies aan.

Meer informatie hierover vind je op onesessioncoaching.nl.